Biler, der kører selv, kan blive en realitet inden for ti år

Vejtog

Et nyt EU-projekt, SARTRE, er igangsat med henblik på at udvikle og afprøve teknologi, der gør det muligt for biler af køre selv i lange “vejtog” på motorveje. Teknologien har potentiale til at forbedre trafikflowet og afkorte rejsetiderne, give bilisterne bedre komfort, mindske uheldsfrekvensen og reducere brændstof-forbruget og dermed udledningen af CO2.

Man kører hjemmefra om morgenen, kører ind på motorvejen og slutter sig til en række andre biler, der kører kofanger ved kofanger ved normal hastighed i en tæt pakket konvoj. Efter få minutter kan man slippe rattet og bruge tiden på at læse morgenavisen, tale i telefon eller se tv, mens bilen kører selv fuldstændig sikkert og med minimalt brændstofforbrug!

Utopi? Ikke hvis man skal tro forskerne, som mener, at sådanne vejtog kan blive virkelighed inden for de næste ti år.

Bilindustrien har længe haft fokus på at udvikle aktive, forebyggende sikkerhedssystemer som traction control og systemer til bremseassistance. Men bilproducenterne er nået langt videre, f.eks. med teknologi, der gør det muligt for biler at køre helt uden input fra personen bag rattet. Teknologien sætter køretøjer i stand til at accelerere, bremse og styre selv, ligesom de kan indgå i et “vejtog” bestående af samme type køretøjer.

De første testbiler udstyret med denne teknologi ruller ud på testbanerne allerede i 2011. Bilerne bliver forsynet med navigationssystemer og sender-/modtagerenheder, der kommunikerer med et fører-køretøj. Eftersom systemet er indbygget i bilerne, er det ikke nødvendigt at udbygge infrastrukturen langs det eksisterende vejnet.

Fører-køretøj
Ideen er, at hvert “vejtog” eller gruppe har et fører-køretøj, som køres helt normalt af en erfaren bilist med indgående kendskab til ruten. Det kan f.eks. være en taxi, en bus eller en lastvogn. Hvert “vejtog” består af seks til otte køretøjer.

En bilist, der nærmer sig sit mål, overtager igen kontrollen over sit eget køretøj og forlader konvojen ved at trække ud til siden og fortsætte alene. De andre køretøjer i “vejtoget” slutter op og fortsætter, indtil konvojen til sidst splittes op.


Mange fordele
Fordelene ved sådanne “vejtog” er, at førerne i konvojens biler – med undtagelse af fører-køretøjet – kan bruge køretiden på andre ting. “Vejtog” forbedrer sikkerheden og reducerer miljøindvirkningen i kraft af lavere brændstofforbrug sammenlignet med biler, der køres individuelt. Årsagen er, at bilerne kører tæt op ad hinanden og drager fordel af den deraf følgende lavere luftmodstand. Man anslår, at energibesparelsen andrager omkring 20 procent. Samtidig udnyttes vejkapaciteten bedre.

“SARTRE projektet sammenbringer en unik kombination af teknologier, viden og erfaringer fra den europæiske industri og universitetsverden. Målet er at støtte udviklingen af sikre og miljømæssigt fordelagtige “vejtog”,” forklarer projektkoordinator for SARTRE Tom Robinson, Ricardo UK Ltd. “Fordi man med SARTRE udvikler og implementerer teknologien med henblik på individuelle køretøjer er målet at realisere “vejtogenes” potentielt store sikkerheds- og miljøfordele uden at skulle investere i ændringer i infrastrukturen”.

“Jeg kan godt forstå, hvis nogle synes, det her lyder som ren utopi,” siger Erik Coelingh, teknisk direktør i afdelingen for aktive sikkerhedssystemer hos Volvo Cars. Men denne måde at køre på kræver hverken hokus-pokus teknologi eller investeringer i infrastruktur. I stedet ligger vægten på udvikling og tilpasning af teknologi, der allerede findes. Men vi skal selvfølgelig gennemføre mange tests for at få styr på sikkerheden”.

Forskerne ser primært “vejtog” som en fordel for pendlere, som daglig kører mange kilometer på motorveje, men de kan også være en stor fordel for last- og varevogne, busser m.fl. Når deltagerne mødes, anvendes de enkelte køretøjers navigationssystem til at slå følge med konvojen, hvor autostyringsprogrammet  overtager. Når “vejtoget” nærmer sig slutdestinationen kan de enkelte deltagere forlade konvojen og køre videre som sædvanlig til deres individuelle mål.

Om SARTRE-projektet:
SARTRE står for Safe Road Trains for the Environment. Delvis finansieret af EU under Frame 7 programmet. SARTRE ledes af Ricardo UK Ltd. og er har derudover deltagelse af følgende virksomheder: IDIADA og Robotiker-Tecnalia, Spanien, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (KA), Tyskland, SP Technical Research Institute, Sverige, Volvo Car Corporation og Volvo Technology, Sverige.

SARTRE’s mål er at yde støtte til gradvise forandringer inden for personlig transport gennem udvikling af sikre, miljøvenlige “vejtog”. Systemerne skal udvikles i form af prototyper, som skal igangsætte en sikker indførelse af “vejtog” på eksisterende motorveje, der samtidig befærdes med almindelige køretøjer. Projektet omfatter de tre hjørnesten på transportområdet: miljø, sikkerhed og overbelastning af vejnettet samtidig med, at det virker tiltrækkende på bilisterne, fordi det giver mere frihed og større komfort.

Partnerne i SARTRE projektet:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, http://www.sp.se/
Ricardo plc, www.ricardo.com/
Robotiker-Tecnalia Technology Centre, www.robotiker.com/
Volvo Technology Corporation, www.tech.volvo.com/
IDIADA, www.idiada.com/
Institut für Kraftfahrzeuge, RWTH Aachen University, www.ika.rwth-aachen.de/
Volvo Car Corporation, www.volvocars.com/

Lukket for kommentarer

Indlæg navigation