Ford forudsiger 10 trends for 2014

Ford Fiesta 2013

Træk stikket, sluk for skærm og mobilen. Behovet for at vende ryggen til teknologi-eksplosionen og være off-line er en voksende global trend, som vil blive forstærket i 2014. Det viser en global trend-analyse fra Ford Motor Company. Analysen, Looking Further with Ford 2014, som er udarbejdet med baggrund i de nyeste videnskabelige undersøgelser om global forbrugeradfærd, sætter fokus på 10 trends i 2014.

Teknologi-oprøret er en hovedtrend i spændingsfeltet mellem behovet for at ‘være på’ og muligheden af at være helt ‘off-line’ og dermed have tid til refleksion og nærvær med familie og venner. Teknologi-eksplosionen med alle dens nærmest grænseløse muligheder – og til tider anmassende tilstedeværelse – har fremprovokeret en stærk nostalgisk trend. Vi vil tilbage til dengang før verden gik af lave, tilbage til det der er genkendeligt og trygt.

-Vi kan ikke vende ryggen til teknologien, men det er interessant, at den konstant accelererende teknologiske udvikling også har startet en ny, stærk mod-kultur, der handler om refleksion, siger Fords fremtids- og trend-manager Sheryl Connelly. Vi ser en kultur, som i stigende grad ønsker at stoppe op og værne om de nære, værdifulde fællesskaber.

Ford måler og registrerer ændringer i det sociale-, teknologiske-, miljømæssige- og politiske landskab for at forstå den globale forbruger-adfærd – og hvordan adfærden kan påvirke bilindustrien.

Det er afgørende, at vi ved hvor vores kunder er på vej hen, når vi skal udvikle nye biler og nye services, siger Sheryl Connelly. Vi vil jo gerne være de bedste til at møde kunderne hvor de er, ligesom vi også er nødt til at tage bestik af alle de omskiftelige samfundsforhold, der har direkte indflydelse på, hvordan fremtidens transport kommer til at foregå.

10 trends i 2014

1. Teknologi-revolutionen vil accelerere. Vi vil blive konfronteret – og forstyrret – af en allestedsnærværende og institutionaliseret teknologi, som vil forandre måden vi lever-, arbejder- og kommunikerer på.

2. Nostalgi på fremmarch. Vi vil tilbage til dengang før verden gik af lave, tilbage til det, der er genkendeligt og trygt.

3. Søgen efter mening. Vi er ikke blot forbrugere, der køber produkter, vi vil i stigende grad efterspørge identitet og autencitet og dermed også en anden form for nærhed til leverandørerne.

4. Status. Det bliver mere udbredt at nedtone sin succes udadtil

5. Validering. I en verden af digital selviscenesættelse, vil der opstå et stigende krav om validering af hvem vi egentlig er.

6. Teknologi-skizofreni. FOMO (fear of missing out) vil i stigende grad blive udfordret af JOMO (joy of missing out). På den ene side tager vi alle nye teknologiske muligheder til os, på den anden bliver vi stadig mere bevidste om hvad vi egentlig værdsætter i vores liv.

7. Mikro-momenter. Alverdens information og underholdning er kun få klik væk og vi fylder tilsyneladende hver en ledig stund med viden og produktivitet – på bekostning af refleksion og nærvær.

8. Myten om multitasking. I en digital verden af massive informationsstrømme, og krav om konstant multitasking på alskens digitale platforme, bliver det stadig tydeligere, at når vi gør alt på én gang, går det ud over både kvaliteten – og sikkerheden – i det vi foretager os.

9. Kvinder på fremmarch. Ændringer i demografi og kultur, vil understøtte kvinders synlighed og betydning i både det private- og offentlige rum. Kønsrollerne er under forvandling.

10. Nyt miljø-fokus. Verden har været fikseret på grøn bærdygtighed, men fokus er ved at ændre sig fra øko-chic livsstil til dyb bekymring for klodens dyrebare vand.

Lukket for kommentarer

Indlæg navigation