Ingen udsigt til billig brugt firmabil i år

Ford Mondeo

Danske brugtbilkøbere har i de tidligere år været vant til, at forhandlerne har kunnet købe stort ind fra leasingselskaberne i tiden omkring nytår. Sådan bliver det ikke i år, og sandsynligvis ikke i fremtiden. Den aktuelle situation skyldes, at leasingselskaberne sender et mindre antal brugte firmabiler ud på markedet end de tidligere gjorde. Det skyldes, at virksomhedens køb af biler i de attraktive firmabilklasser ikke var særligt stort i 2010.

“Vi kan konstatere, at der er en stor efterspørgsel efter tre-fire år gamle, brugte firmabiler, og selv om leasingselskaberne får mange tusinde biler ind omkring nytår og sælger en stor del af dem videre til bilforhandlerne, så forventer vi ikke, at det vil medføre faldende priser i år, efterspørgslen er ganske enkelt for stor,” vurderer Jan Lang, markedsanalytiker fra BilBasen.

Større fleksibilitet i fremtiden

Tidligere var presset på leasingselskaber og bilforhandlerne stort i julemåneden og tiden lige efter nytår. Årsagen var, at reglerne for udskiftning af firmabilerne i vid udstrækning fulgte kalenderåret, og det medførte, at et meget stort antal firmabiler blev udskiftet op til nytår. Men et forslag fra brancheorganisationen Finans & Leasing fik Skat til at ændre reglerne, således at medarbejdernes beskatning nu følger det antal måneder, som de har haft råderet over firmabilen.

“Regelændringerne medfører, at medarbejderne gradvist vil gå fra at skifte firmabilen op til nytår til at gøre det hen over hele året. Dét er faktisk indført, og vi ser allerede, at virksomhedernes medarbejdere benytter sig af mulighederne,” siger Henrik Bech-Hansen, administrerende direktør for et af landets største leasingselskaber Nordania Leasing.

Det er ikke kun leasingselskaberne, der hilser de nye, mere fleksible beskatningsregler velkomne. Landets bilforhandlere har oplevet en meget hektisk periode mellem jul og nytår, og de hilser ligeledes ændringer velkomne.

“Dagene mellem jul og nytår og i det hele taget december har traditionelt været meget travl for bilforhandlerne. På den ene side har de skullet udlevere et stort antal nye biler til virksomhedernes medarbejdere, på den anden side har de skullet indkøbe og håndtere et stort antal brugte biler, som blev solgt fra leasingselskaberne,” siger Thomas Møller Sørensen, direktør i brancheorganisationen Bilbranchen under DI, der påpeger, at forhandlerne i fremtiden vil få nemmere ved håndtere det store antal brugtbiler fra leasingselskaberne.

Fakta

Sådan fungerer de nye regler for beskatning af firmabilen

Efter de tidligere regler skulle det månedlige beskatningsgrundlag i de første tre år for nye og nyere biler opgøres som 1/12 af 25 % af bilens nyvognsværdi med tillæg af et beløb svarende til den årlige grønne ejerafgift. I den forbindelse blev købsåret regnet for et helt år, uanset hvilken måned bilen blev købt i. For firmabiler anskaffet i december måned var det høje beskatningsgrundlag således reelt kun gældende i 25 måneder. December blev derfor den foretrukne måned for udskiftning af firmabiler.

Skattereformen fra 2012 ændrede reglerne på 2 punkter:

* Den grønne ejerafgift skal nu indgå i beskatningsgrundlag med 150 %

* Det høje beskatningsgrundlag for nye og nyere biler fastholdes nu i 36 måneder. Det er dermed uden betydning på, hvilket tidspunkt af året bilen er anskaffet

* Reglerne er trådt i kraft den 1. januar 2013 og gælder også for allerede indregistrerede biler

Kilde: BDO Danmark

Lukket for kommentarer

Indlæg navigation