Volvo indleder projekt med selvkørende biler

Volvo XC90 kampagne

Volvo Cars spiller en ledende rolle i verdens første omfattende pilotprojekt omkring autonom kørsel, hvor 100 selvkørende Volvo-biler skal benytte de offentlige veje omkring Göteborg under almindelige, dagligdags kørselsforhold.

Det banebrydende projekt “Drive Me – selvkørende biler for bæredygtig mobilitet” er et fælles initiativ mellem Volvo Car Group, Trafikverket i Sverige, den svenske Transportstyrelse, Lindholmen Science Park samt Göteborg kommune. Projektet “Drive Me” støttes af den svenske regering.

Formålet er at identificere de samfundsmæssige fordele ved autonom kørsel og give Sverige og Volvo Cars en førende position i udviklingen af den fremtidige mobilitet.

“Autonome biler er en integreret del af Volvo Cars samt den svenske regerings vision om nul dødsfald i trafikken. Dette offentlige pilotprojekt er et vigtigt skridt hen mod målet,” siger Håkan Samuelsson, adm. dir. og koncernchef for Volvo Car Group. “Det giver os et indblik i de tekniske udfordringer samtidig med, at vi får værdifuld feedback fra virkelige kunder, som kører på offentlige veje”.

Pilotprojektet involverer selvkørende biler på cirka 50 kilometer udvalgte veje i og omkring Göteborg. Disse veje er typiske hovedfærdselsårer for pendlertrafik og omfatter både motorvejsstrækninger og veje med hyppige kødannelser.

”Vores mål er, at bilen skal være i stand til selv at klare alle tænkelige trafikscenarier, inklusive at forlade trafikflowet og finde en sikker ”havn”, hvis føreren af en eller anden årsag ikke er i stand til at genvinde kontrollen,” forklarer Erik Coelingh, teknisk specialist hos Volvo Cars.

Fokusområder
”Drive Me” projektet fokuserer på en række områder, såsom:

- Hvordan selvkørende biler giver samfundsmæssige og økonomiske fordele ved at forbedre
trafikeffektiviteten og – miljøet samt sikkerheden på vejene
- Hvilke krav stiller autonom kørsel til infrastrukturen
- Typiske trafiksituationer der egner sig til selvkørende biler
- Kundernes tillid til selvkørende biler
- Hvordan de trafikanter, der omgiver en selvkørende bil, kører smidigt sammen med den

Projektet starter i 2014 med kunderesearch og teknologisk udvikling samt udvikling af bruger-interface og cloud-funktioner. De første biler forventes at dukke op på vejene i Göteborg i 2017.

Forenede kræfter
Den stigende urbanisering sætter transportsystemerne under pres i og omkring storbyområderne overalt i verden, og derfor tager “Drive Me” også fat på behovet for at forene kræfterne i jagten på et bæredygtigt samfund og bæredygtig mobilitet.

”Det offentlige pilotprojekt giver os værdifuld viden om de samfundsmæssige fordele, der er ved at lade selvkørende biler indgå som en naturlig del af trafikmiljøet. Intelligente køretøjer er en del af løsningen, men en bredere samfundsmæssig tilgang er også nødvendig for at kunne tilbyde bæredygtig personlig mobilitet fremover. Vi mener, at dette tværfunktionelle samarbejde kan give denne udvikling et boost,” siger Erik Coelingh.

Unikt teamwork
“Sverige har udviklet et unikt samarbejde mellem myndighederne, industrien og den akademiske verden, hvilket har resulteret i en verdensledende position inden for trafiksikkerhed. Selvkørende biler og en mere intelligent infrastruktur vil bringe os et skridt nærmere en sikrere trafiksituation og et bedre miljø. Det vil også bidrage med nye jobs og nye muligheder i Sverige,” siger den svenske minister for infrastruktur Catharina Elmsäter-Svärd.

Beriger bylivet
”Drive Me” projektet hjælper med at definere den rolle, de selvkørende biler skal spille i fremtidens trafikplanlægning. Ved at bane vej for mere effektiv brug af vejene kan de være med til at reducere investeringerne i infrastrukturen. Selvkørende biler kan også berige bylivet på andre måder, f.eks. ved at forbedre trafiksikkerheden samt sænke udledningerne og dermed forbedre luftkvaliteten.

At det er Göteborg, der bliver centrum for dette unikke offentlige pilotprojekt, passer godt til byens mål om at være pioner inden for udvikling af effektive, rene og sikre transportsystemer i byområder.

Individuelle fordele
Autonom kørsel vil give forbrugerne væsentlige fordele og vil fundamentalt forandre synet på bilkørsel. Som bilist i fremtiden vil man kunne planlægge sin kørsel med en kombination af autonom og aktiv kørsel, hvilket gør de daglige ture mere effektive.

Autonom kørsel baner vej for bedre udnyttelse af tiden bag rattet. Man vil være i stand til at betjene telefon eller tablet sikkert eller måske bare slappe af.

”Den selvkørende teknologi, der anvendes i projektet, gør det muligt at lade bilen tage over, når forholdene er til det,” siger Håkan Samuelsson.

Forberedt for autonom kørsel
I henhold til den officielle definition fra tyske BASt (Federal Highway Research Intitute) er projektets biler definerede som Highly Autonomous Cars, Rent praktisk betyder det, at ansvaret for kørslen overgives til bilen. Føreren skal være der og ind imellem holde øje med situationen, men med passende komfortable pauser.

De 100 Volvo-biler, der skal køres af kunder, bliver modeller, der er udviklet på virksomhedens nye Scalable Product Architecture (SPA). Arkitekturen er forberedt til løbende introduktion af nye support- og sikkerhedssystemer hele vejen til teknologier, der muliggør høj grad af autonom kørsel. Første SPA model bliver den helt nye Volvo XC90, der bliver introduceret i 2014.

Autonom parkering inkluderet
I projektet indgår endvidere fuldautomatisk parkering uden fører i bilen. Det betyder, at føreren kan forlade sin bil ved indkørslen til parkeringsområdet, hvorefter bilen finder en ledig plads og parkerer selv.

”Vores tilgang bygger på et princip om, at selvkørende biler skal kunne færdes sikkert sammen med ikke-selvkørende biler og bløde trafikanter,” siger Erik Coelingh.

Lukket for kommentarer

Indlæg navigation